Ieder kind telt!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.

Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!


Via meer dan 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Ieder kind mag meedoen!


Stichting Leergeld Boxtel helpt kinderen mee te doen!


In steeds meer gezinnen is het moeilijk om zaken als huur en boodschappen te betalen. Er blijft dan al helemaal geen geld meer over om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles, zwemlessen of een fiets te betalen. Zelfs de kosten voor school (bijvoorbeeld boeken of schoolkamp) zijn niet meer te betalen.

Mensen weten soms niet hoe ze hulp van de gemeente kunnen krijgen.


Of ze hebben geen recht meer op bijzondere bijstand. Of er blijft netto weinig over na een ziekte of scheiding. In dat geval helpt Stichting Leergeld Boxtel de kinderen in deze families mee te laten doen.


Meedoen is heel belangrijk voor kinderen. Ze maken vriendjes, leren in een groep te werken en spelen, leren te winnen en verliezen. Als kinderen dit niet leren maar worden buitengesloten, krijgen ze het heel erg moeilijk.


Wij willen niet alleen zo veel mogelijk kinderen laten meedoen aan activiteiten op school, maar vooral ook aan leuke dingen buiten de school. De mensen van Stichting Leergeld leren ouders waar ze hulp kunnen krijgen. Maar als die hulp er niet is, dan zoekt  Stichting Leergeld naar een oplossing voor bijvoorbeeld schoolgeld of een zwemabonnement. Ook een abonnement voor een sport of de kosten voor muziek- of dansles is mogelijk.


Stichting Leergeld Boxtel doet mee aan verschillende lokale en regionale initiatieven om armoede terug te dringen. We proberen daarmee zo veel mogelijk mensen mee te laten helpen om dit probleem samen op te lossen.


Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente Boxtel een nieuw welzijnsfonds. Het bijzondere daaraan is, dat kinderen tot 18 jaar tot wel € 298,- vergoed kunnen krijgen voor 2021, vooral voor zaken waar Leergeld Boxtel zich voor inzet: alle kinderen mogen meedoen. U kunt zich melden bij loket Wegwijs in Boxtel. Mocht het welzijnsfonds geen uitkomst bieden, dan kunt u een aanvraag doen bij Leergeld Boxtel.


Alle kinderen mogen meedoen

want nu meedoen is straks meetellen!!

Met dank aan:

  • Gilde Sint Barbara-Sint-Joris
  • HBV Boxtel
  • Lions Dommel en AA
  • Lionsclub Boxtel Belles Amies
  • Oudervereniging Beemden
  • Protestantse gemeente Boxtel
  • Protestantse gemeente Uden
  • Protestantse gemeente Sint Michielsgestel
  • Provincie Noord-Brabant
  • RABO bank Dommel-en-Aa
  • Rotaryclub Boxtel-Oirschot-Haren
  • RKSV-voetbalvereniging Boxtel
  • Woonstichting Joost
  • Stichting Geen kind aan de kant
  • Vincentius Vereniging Boxtel
  • Vincentius Vereniging Nederland
  • SP, geen kind aan de kant
  • JCI Boxtel juniorkamer
  • Angelaschool
  • P.G. Martensstichting
  • Stichting Just Fair
  • Netwerkclub Bijeen
  • Stichting Ankie Hak
  • Bouwservice Liempde

  • Buurtvereniging Smalwatervallei

  • Scoor voor je club

  • BHC

  • Sponsorloop MEP

  • Infolio

  • Administratiekantoor Brabant

en diverse particulieren.

Bestuur: 

                       

Arjen Witteveen,

voorzitter


Jos Hermans

vice-voorzitter / penningmeester


Rianne van Esch

secretaris