Ouderinfo


Indien u ouder of verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, dat vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kan doen met zijn/haar leeftijdgenootjes, en uw gezinsinkomen aantoonbaar lager ligt dan 120% van het sociaal minimum, dan kan Leergeld wellicht iets voor uw kind betekenen. In de korte film hieronder ziet u hoe Leergeld werkt!


Verdere proces van de aanvraagIndien het de eerste aanvraag van uw gezin betreft, dan vraagt de Leergeld coördinator een Leergeld intermediair om een afspraak met u te maken voor een huisbezoek. Leergeld intermediairs zijn vrijwilligers.

De Leergeld intermediair maakt een afspraak met u en komt bij u thuis. Hij/zij neemt uw aanvraag volledig met u door. Zo wil hij/zij bijvoorbeeld weten hoe het met uw inkomen is gesteld, voor wie u een aanvraag doet en wat u precies aanvraagt. Het gaat hierbij om praktische informatie: om welke activiteit gaat het, via welke school, club of instelling, wanneer zal de activiteit plaatsvinden en hoe lang zal de activiteit duren? Daarnaast gaat het ook om het waarom van de aanvraag. De intermediair bekijkt ten slotte ook samen met u of er mogelijk nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden voor het gezinsbudget.

Vervolgens bekijkt de intermediair eerst of er binnen uw gemeente mogelijk al voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijst de intermediair u door naar de betreffende instantie en kan hij/zij u, indien gewenst, assisteren bij het aanvragen van deze voorzieningen. Indien er geen bestaande voorzieningen voorhanden zijn in uw gemeente, neemt de intermediair uw aanvraag mee naar het lokale Leergeld kantoor. De Leergeld coördinator en/of het bestuur beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt toegekend. We streven ernaar om u binnen een periode van 2 tot 8 weken een helder antwoord te geven.


Wat kan aangevraagd worden?


Ouders of verzorgers kunnen bij de lokale Leergeld stichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Afhankelijk van de financiële situatie van de lokale Leergeld stichting, kunnen de specifieke vergoedingen per lokale Leergeld stichting verschillen, maar meedoen via Leergeld kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

  • Onderwijs: Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Voorbeelden van aanvragen op onderwijsgebied zijn aanvragen voor bijvoorbeeld schoolspullen, computer/laptop of vervoer naar school.
  • Sport: Door mee te doen met sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Vaak kunnen we ook helpen als het gaat om kleding of andere spullen, die nodig zijn om te sporten.
  • Cultuur: Ook meedoen op het culture vlak is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierbij kunt u denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.
  • Welzijn: Ook overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren vaak tot de mogelijkheden. Als uw kind met de fiets naar school moet, kunnen wij u wellicht ook helpen bij de aanschaf van een (tweedehands) fiets. En als uw kind een computer/laptop nodig heeft om zijn/haar huiswerk voor school te maken, dan kunnen wij u wellicht ook helpen.
  • Zwemlessen.

Aanvragen kunnen dus in principe variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets, computer tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting.

U heeft nog geen schoolspullenpas?

Doe hier uw aanvraag.

Is je kind tussen 3 en 18 jaar? En heb je een laag (gezins) inkomen of een uitkering? Dan ontvang je voor je kind(eren) mogelijk een schoolspullenpas! Met deze pas kan jouw kind nieuwe school- en gymspullen kopen.


Wat krijg ik?

Kinderen van 3 tot 10 jaar ontvangen 60 euro. Kinderen van 11 tot 18 jaar ontvangen 100 euro. 


Tot wanneer kan ik de schoolspullenpas gebruiken?

Het tegoed op de pas is direct te gebruiken en tot en met 31 december 2024 geldig. Daarna werkt de pas niet meer. Zorg dus dat je jouw saldo voor die tijd hebt opgemaakt.

 

NIEUW:

Omroep Dommelland heeft een 6 tal filmpjes gemaakt over "Boxtel voor elkaar". Hierbij aflevering 2: Stichting Leergeldnu ook brillenvergoeding


Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind een bril nodig heeft. Niet iedereen is hiervoor verzekerd of heeft de mogelijkheid de kosten van een bril te dragen.

 

Stichting Leergeld Boxtel heeft daarom afspraken gemaakt met EYE-love in Boxtel. EYE-love zit in de DA-drogisterij in winkelcentrum Oosterhof.


 

Let u wel op dat hiervoor strikte voorwaarden zijn:

1) je moet aantonen dat het niet via de ziektekostenverzekeraar vergo

ed kan worden

2) je hebt een afwijzing van de gemeente Boxtel gekregen voor bijzondere bijstand

3) we kunnen een bril slechts 1 x per 2 jaar vergoeden (deze regel geldt ook bij zorgverzekeraars)

4) de bril kan uitsluitend besteld worden bij EYE-love (DA-drogisterij)

5) bij goedkeuring ontvang je een brief van leergeld boxtel, waamee je dus naar de DA kunt gaan om een bril te laten aanmeten en te bestellen


Indien je de brillenvergoeding niet kunt verkrijgen via je ziektekostenverzekering of bijzondere bijstand van de gemeente Boxtel, dan kunnen wij mogelijk hierin helpen.

Stuur ons een aanvraag via leergeldboxtel en wij beoordelen de aanvraag.

________________________________________________________________________________________